Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Η Κοινότητα Ιερισσού, εκπρόσωποι Κοινοτήτων, εκπρόσωποι φορέων και δημότες του Δήμου Αριστοτέλη, συγκεντρωθήκαμε σήμερα, στις 07-11-2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00′ στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, στην έδρα του Δήμου, την Ιερισσό, να διαμαρτυρηθούμε για την αναίτια, προκλητική και παρελκυστική συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής η οποία καθυστερεί να επαναφέρει-μεταφέρει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου στην έδρα του την Ιερισσό, όπως ορίζει ο νόμος και όπως έχει αποφανθεί η υπ΄αριθμόν 1445/2020 τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο με την προαναφερθείσα απόφασή του, έκρινε επί της σχετικής προσφυγής, για το συγκεκριμένο θέμα των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Καταγγέλλουμε τον Δήμαρχο του Δήμου Αριστοτέλη γιατί παρανομεί, μη εφαρμόζοντας απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ έχει περάσει ένας χρόνος από την έκδοση της.
Αξιώνουμε επιτακτικά την την εφαρμογή της νομιμότητας, την άμεση επαναφορά-μεταφορά των υπηρεσιών στην νόμιμη έδρα τους και την παύση του εμπαιγμού των πολιτών.
Δηλώνουμε ότι συμφωνούμε και επικροτούμε την ενέργεια της προσφυγής, που έχει ασκηθεί σε βάρος της Δημοτικής Αρχής, για την μη συμμορφωσή της, άλλως την απειθαρχία της στο νόμο και στην απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας, δηλαδή της με αρ. 1445/2020 απόφασης του ΣτΕ.

Η Κοινότητα Ιερισσού, οι Κοινότητες, και οι φορείς της γύρω περιοχής, που παρίστανται δια των εκπροσώπων τους και όσοι δημότες παρίστανται σήμερα σε αυτήν την ειρηνική συγκέντρωση, καταθέτουμε ΟΜΟΦΩΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ενάντια στις πρακτικές της Δημοτικής Αρχής και προειδοποιούμε κάθε αρμόδιο φορέα, ότι θα κινηθούμε με κάθε νομικό μέσο εναντίον της καθώς και εναντίον όσων τυχόν φυσικών προσώπων βρίσκονται πίσω από αυτή τη σκευωρία σε βάρος της έδρας του Δήμου, που αποβλέπει και οδηγεί στην διοικητική υπονόμευση και αποδυνάμωσή της