Η Κοινότητα Ιερισσού εκφράζει την αγωνία της και την έντονη δυσαρέσκειά της για την υποβάθμιση, την απαξίωση και την υποστελέχωση του Ταχυδρομικού καταστήματος της Ιερισσού.
Το Ταχυδρομείο της Ιερισσού ιδρύθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση το 1912 και λειτουργεί αδιάλειπτα πάνω από έναν αιώνα.
Εξυπηρετεί όχι μόνο τους κατοίκους και επιχειρήσεις της Ιερισσού αλλά και των Νέων Ρόδων, της Ουρανούπολης και της Αμμουλιανής του μοναδικού νησιού της Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα πολλά προβλήματα ξεκίνησαν μετά την εθελουσία έξοδο των δύο ταχυδρομικών διανομέων (αστικού και αγροτικού) και ακολούθησε η παραίτηση της προϊσταμένης του καταστήματος η οποία εξαναγκάστηκε σε παραίτηση χωρίς ουσιαστικά δικαίωμα σύνταξης, λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, που σημαίνει ότι το Κατάστημα της Ιερισσού και δυναμική έχει και κερδοφορία.
Η Κοινότητα Ιερισσού σε συνεργασία με τις Κοινότητες Νέων Ρόδων, Ουρανούπολης και Αμμουλιανής και σαράντα πέντε (45) συλλόγων, φορέων και σωματείων της περιοχής από τις 31 Μαρτίου 2021 έχει στείλει επιστολή στην Διοίκηση των ΕΛΤΑ και στις αρμόδιες αρχές εκθέτοντας το σοβαρό πρόβλημα της λειτουργείας του Ταχυδρομείου της Ιερισσού.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση από την διοίκηση των ΕΛΤΑ ή από την κυβέρνηση,
Επειδή το Ταχυδρομείο της Ιερισσού ακόμη υπολειτουργεί.
Επειδή οι δημότες και κυρίως οι συνταξιούχοι υπόκεινται σε απίστευτη ταλαιπωρία καθημερινά.
Επειδή οι λογαριασμοί διανέμονται ληξιπρόθεσμα και μόνο μία φορά την εβδομάδα.
Επειδή η εξυπηρέτηση των πελατών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της EUROBANK είναι προβληματική.
Επειδή το Ταχυδρομείο της Ιερισσού επειγόντως πρέπει να στελεχωθεί για την εύρυθμη λειτουργεία του.

Για όλους του παραπάνω λόγους καλούμε όλους τους δημότες την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 σε διαμαρτυρία έξω από το κατάστημα ΕΛΤΑ Ιερισσού.