Το πρόγραμμα ΓυμνάΖΩμαι έχει ξεκινήσει στην Ιερισσό κάθε  Τρίτη και Παρασκευή πρωί 11:00-12:00 και 12:00 με 13:00 στο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου